Smart Barrel

barrel_engSmart Barrel er en lagringsbeholder vaskekjemikalienes forsyningssystem. Takk til gjennomstrømming kan kjemikaliene påfylles trygt og pent uten søl.

Smart Sensor enhet for måling av overflatenivå kan tillegges til lagertanken, som vil overvåke lagertankens overflatenivå. Deretter kan lagertankens påfyllingsnivåer kontrolleres på my-smart.net skytjeneste, og varsling mottas pr. e-post dersom det begynner å gå tomt for produktet.