Smart Sensor

Smart Sensor on pinnankorkeusanturi, joka on suunniteltu käytettäväksi ensisijaisesti Smart Barrel -varastosäiliön yhteydessä.

Anturi mittaa pinnankorkeuden paineeseen perustuvalla mittauksella, jolloin kemikaalin pinnalla oleva vaahto ei pääse sotkemaan mittausta (verrattuna ultraäänimittaukseen). Se mittaa pinnankorkeuden ilmanpaineen välityksellä, ilman suoraa kosketusta anturin ja mitattavan nesteen välillä.

Smart Sensor -anturit tarvitsevat toimiakseen Smart-kenttäväylän lisäksi paineilmasyötön, jossa yksi yhteinen paineenalennin kaikille antureille.