Smart Sensor

Smart Sensor er en sensor for overflatenivå, som er blitt utviklet først og fremst for bruk med Smart Barrel lagertank.

Sensoren måler overflatenivå ved bruk av en måleteknikk som er basert på trykk, slik at eventuelt skum på kjemikalieoverflaten ikke vil forstyrre målingen (i motsetning til ultralydteknikken). Den måler overflatenivå ved bruk av lufttrykk, uten direkte kontakt mellom sensor og væske som måles.

I tillegg til Smart inngangsport krever Smart Sensor også trykkluftforsyning, med én delt trykksforminsker for alle sensorer.