PITOISUUS

labraTarkka pitoisuus on tärkeä osa parhaan pesulaadun saavuttamisessa.

Hydromixin avulla ylläpidetään jatkuvasti ja tarkasti etukäteen määriteltyä pitoisuutta.

Pitoisuus voi vaihdella eri vuodenaikojen mukaan, mutta senkin Hydromix huomioi automaattisesti; se muuttaa kemikaalin pitoisuutta etukäteen määritellyn ohjelman mukaisesti. Näin voidaan varmistaa, että kemikaalinpitoisuus vastaa aina vallitsevia olosuhteita – tarkasti.