HVORFOR VELGE SMART HYDROMIX?

Er du klar over den totale mengden av brukte vaskekjemikalier? Hva var formålet, og ble det oppfylt eller ikke?

Vet du de egentlige konsentrasjonsnivåene til kjemikalier som brukes i vaskeprosessene? Men hva hvis kjemikaliene tar slutt; når skjedde dette og hvor lenge stod vaskeanlegget uten kjemikalie? Ble noen biler ved et uhell vasket på vaskestasjonen uten kjemikalie?

En av de mest utfordrende områdene i bilvaskeforretningene er å holde kjemikaliedispensering i vaskemaskinen kontinuerlig korrekt justert, og dermed sikre en stabil vaskekvalitet. Anlegget kan ofte gå tomt for kjemikalier like før helgen, som fører til tap av salg av vasker. Kjemikaliene kan også ta slutt uten av stasjonsmedarbeidere er klare over det, noe som skaper dårlig vilje på grunn av manglende vaskekvalitet. Dette fører til tap av vaskekunder.

Det kan ofte hende at stasjonsansatte selv justerer vaskeresultatet ved å endre dysen til hydrominder, og doseringen av pumper. Deretter kjenner man ikke lenger til det reelle forbruket av vaskekjemikalier, heller ikke er doseringen av kjemikalier optimal. Vaskekvaliteten lider, og det er ekte fare for tap av kunder. Man er nødt til å innkalle et vedlikeholdsteam for justering av vaskeanlegg. Dette, i sin tur, koster penger og reduserer vaskemarginen.

Forvaskmidler er de mest kostbare kjemikaliene av alle vaskekjemikalier. Hvordan kan handelsmannen på en lettvint måte sikre at forvaskmidlene brukes i en optimal mengde pr. vask, og overvåke dette kontinuerlig?

Når årstidene skifter til sommer og vinter, bør også det optimale forbruket av kjemikalier følge dette. Likevel, sesongmessige justeringer utføres vanligvis for sent eller for tidlig. Dermed er det optimale forbruket av kjemikalier ikke oppdatert tatt i betraktning nåværende årstid; om våren brukes det for mye midler til vintervask; og tilsvarende, om høsten brukes midler til sommervask for lenge. I landets sørlige deler vil skifte av årstid skje på et annet tidspunkt enn i landets nordligste deler. Det er meget møysommelig å ha alle vaskestasjoner i vaskekjeden manuelt justert i henhold til inneværende årstid, for eksempel.

 

lomake